Terreny

Els terrenys que ocupen les vinyes són de sauló. Aquest tipus de sòl sorrenc és molt permeable, té un bon drenatge i un índex molt alt de retenció de la radiació solar, el que afavoreix la maduració adequada del raïm.

climatologia

Situat en una zona amb una orientació més obaga i un microclima més continental, produïm uns vins més àcids i enèrgics, lleugerament diferents als de la zona del Maresme de la DO Alella.